Biznis Data pristup

Daljinsko upravljanje i kontrola uređaja, mašina, aplikacija i zaposlenih


Biznis Data pristup predstavlja rešenje namenjeno praćenju i upravljanju Vaših uređaja i aplikacija (M2M), kako unutar kompanije tako i na terenu, ali i sa bilo koje druge lokacije u Srbiji. Uz pomoć ovog poslovnog rešenja, Vaša kompanija će dodatno povećati produktivnost i mobilnost, a ujedno će smanjiti nepotrebne troškove.


Biznis Data pristup je poslovno rešenje koje može da vam osigura:

 • pristup podacima u okviru vaše kompanije uključujući elektronsku poštu, baze podataka, dokumenta, interne aplikacije
 • praćenje vozila u realnom vremenu
 • praćenje robe, pošiljki, paketa
 • daljinsko upravljanje i kontrola mašina, kao što su liftovi, klima uređaji, senzori
 • povezivanje udaljenih uređaja sa centralnim serverom, poput POS terminala, fiskalnih kasa, bankomata ili samouslužnih uređaja
 • povezivanje i upravljanje industrijskim uređajima koji se koriste u radu vodovoda, toplana, gasovoda, naftovoda i elektrodistribucije
 • daljinski nadzor i upravljanje uređajima, kao što su saobraćajne i sigurnosne kamere, semafori
 • nadzor autoputeva, saobraćajnica i naplata parkinga
 • kontrola industrijskih pogona i postrojenja poput trafo stanica, dalekovoda, vodovodnih podstanica, meteoroloških stanica, kanalizacionih sistema
 • direktan pristup bankarskim servisima, bankomatima i javnim ustanovama

Daljinsko upravljanje i povezivanje Vaših uređaja obavlja se putem Vipove GSM, GPRS, EDGE, HSPA+, LTE mreže. Upravo na ovaj način omogućena je direktna komunikacija između uređaja i Vašeg centralnog sistema radi automatske razmene informacija bez učešća ljudi.


Sigurnost

Biznis Data pristup je sigurno rešenje, koje će osigurati da vaši podaci budu dostupni isključivo Vama, unutar kompanije, bez mogućnosti eksternog ili neovlašćenog pristupa. Sigurno poslovno rešenje omogućava kreiranje privatnog APN-a, koji obezbeđuje sigurnu komunikaciju između uređaja koji koriste Vip SIM kartice koje su u okviru privatnog APN-a.

Sigurnost povezivanja na Vašu kompanijsku mrežu ostvaruje se putem brze Vip veze i Internet mreže Vaše kompanije, a uz pomoć zaštićenih kanala. Povezivanje može da se ostvari na dva načina:

 • uz pomoć iznajmljene linije ili frejm rileja (Frame Relay) između Vipa i LAN servera Vaše kompanije
 • uz pomoć javne Internet mreže uz korišćenje sigurnosnih protokola (npr: IPsec protokol)

Prednosti

 • poslovno rešenje Biznis Data pristup je dostupno na celoj teritoriji pokrivenosti Vip signalom sa brzinama prenosa podataka do 42/5.7 Mb/s
 • naplata se ne vrši na osnovu vremena trajanja konekcije odnosno provedenog vremena na Internetu, već samo na osnovu količine prenetih podataka
 • optimizacija i smanjenje troškova poslovnih procesa
 • povećanje produktivnosti
 • brži odgovor na zahteve tržišta

Dodatne informacija možete da pronađete i na sajtu Telekom Austria M2M.


Za više informacija o Biznis data pristup usluzi: