Prolink

Vip ProLink je jedinstveni paket poslovnih servisa neophodnih za savremeno poslovanje kompanija. Vip ProLink omogućava jednostavnu komunikaciju i istovremeno smanjuje troškove.


Vip ProLink omogućava:


  • integraciju Vaših mobilnih i fiksnih linija na svim lokacijama u jedinstvenu privatnu mrežu
  • povezivanje postojeće telekomunikacione infrastrukture Vaše kompanije na zahtevanim lokacijama, vodovima potrebnog kapaciteta putem odgovarajuće tehnologije u jedinstvenu DATA VPN mrežu
  • mogućnost obezbeđivanja stalnog neograničenog pristupa Internetu
  • zaštićen pristup Vašim internim aplikacijama i podacima sa mobilnih terminala

Za više informacija o Prolink usluzi: