Smart Logistics

 

Monitoring transporta vaše robe u realnom vremenu

Vip Smart Logistics rešenja, koristeći senzore i internet saobraćaj, prate vašu robu tokom celog putovanja - od samog kretanja, njenog stanja tokom transporta do isporuke.

 
 
 

Vip Smart Logistics - potpuna transformacija praćenja transporta robe

 

Praćenje u realnom vremenu

Monitoring kretanja vozila u realnom vremenu uz notifikacije prilikom skretanja vozila sa rute.

Potpuna kontrola robe

Praćenje temperature robe u realnom vremenu uz SMS notifikacije u slučaju pada temperature ili otvaranja vrata kontejnera na neautorizovanoj lokaciji.

Detaljno izveštavanje

Detaljna analiza transporta - putanje, planirana i neplanirana zaustavljanja. Pregled kretanja temperature robe tokom kompletnog transporta.

Najefikasniji način praćenja transporta

Vip Smart Logistics odlično je rešenje za praćenje transporta prehrambenih proizvoda sa kraćim rokom trajanja, kao i za farmaceutsku robu i druge proizvode osetljive na temperaturne razlike.

 

Za više informacija o Vip Smart Logistics rešenjima: