Roming dodaci za
za velike kompanije i javni sektor

Komunicirajte slobodno, dok ste u inostranstvu, bez straha od visokih troškova. Dovoljno je da pre putovanja odaberete dodatak po želji i unapred obezbedite dodatne minute, SMS-ove ili megabajte.

Global dodaci

Razgovarajte i šaljite poruke povoljnije dok putujete kroz Evropu, SAD, Kanadu ili Kinu.

Global Priča i Global SMS dodaci

Global
Priča 50

Sadržaj:

50 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

1990RSD

Global
Priča 100

Sadržaj:

100 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

3690RSD

Global
SMS 50

Sadržaj:

50 SMS

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

790RSD

Global
SMS 100

Sadržaj:

100 SMS

Mesečna pretplata(sa PDV-om)

990RSD

Euro dodaci

Iskoristite svoje dodatne minute, SMS-ove i megabajte dok ste na putovanju, onako kako vama odgovara.

Miks dodaci

Euro miks

Sadržaj:

20 min 20 SMS 5 MB

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

1515RSD

Euro miks plus

Sadržaj:

40 min 40 SMS 10 MB

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

3041RSD

Dodaci za priču

Euro
pozivi 10

Sadržaj:

10 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

498RSD

Euro
pozivi 30

Sadržaj:

30 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

1490RSD

Euro
pozivi 80

Sadržaj:

80 minuta

Mesečna pretplata
(sa PDV-om)

4057RSD

Aktivacija tarifnih dodataka

Dodatke možete da aktivirate na sledeće načine:

  • Pozivom Vašeg predstavnika prodaje
  • Pozivom Korisničkog servisa na 1230
  • Slanjem e-maila na poslovni.korisnici@vipmobile.rs
  • Posetom najbližem Vip centru

Dodaci Global priča važe za odlazne pozive u romingu ka posećenoj zemlji (sve mreže) i Srbiji (sve mreže), kao i dolazne pozive dok se korisnik nalazi u zemlji u kojoj dodatak važi.
Cene roming saobraćaja za zemlje Balkan zone su povoljnije nego cene saobraćaja koje se ostvaruju aktivacijom Global i Euro roming dodataka.


 

Vrste dodataka

Ukoliko Vam je dodatni sadržaj potreban samo povremeno, dodatke možete da aktivirate kao jednokratne. Njih aktivirate samo jednom u obračunskom periodu i traju do kraja obračunskog perioda, nakon čega mogu ponovo da se aktiviraju. Cena dodatka se naplaćuje u punom iznosu bez obzira na preostali broj dana do kraja obračunskog perioda.


Ako često putujete i znate da će vam biti potrebni dodatni minuti, SMS-ovi i megabajti, dodatke aktivirajte kao višekratne. Na taj način, dodatak se automatski produžava svakog obračunskog perioda dok se ne deaktivira. U prvom obračunskom periodu biće naplaćena u skladu sa preostalim brojem dana, a u svim ostalim periodima biće naplaćena u celosti. Višekratna opcija važi minimum tri meseca od datuma aktivacije.

 

Potpuna kontrola troškova u romingu


Ne razmišljate o potrošnji internet saobraćaja dok ste van zemlje.


Pre samog puta, odredite limit koji želite da potrošite na internet saobraćaj u romingu. Kada dostignete limit, surf u romingu neće biti moguć i Vaš račun biće zaštićen od neželjenih troškova. Željeni novčani limit određujete prema sopstvenim potrebama i možete da ga promenite po potrebi.


Limit možete da postavite pozivanjem korisničkog servisa ili dodeljenog predstavnika prodaje, kao i odlaskom na prodajno mesto.