Vodafone VPN

Vodafone VPN učiniće vašu poslovnu komunikaciju bezbednom, a kontrolu troškova jednostavnom, efikasnom i produktivnom.


Strateško partnerstvo sa Vodafonom omogućava nam da korisnicima ponudimo rešenje vrhunskog kvaliteta - Vodafone Virtual Private Network (VPN). Ova usluga, namenjena je poslovnim korisnicima sa 50 i više pretplatničkih brojeva i omogućava da formirate sopstvenu privatnu mrežu - bez ikakvih dodatnih ulaganja u telekomunikacionu opremu.


Usluge i funkcionalnosti VPN-a uključuju:


  • Besplatne pozive u VPN-u - razgovarajte besplatno sa drugim korisnicima u vašem VPN-u.
  • Moji omiljeni brojevi - koristite „speed dial” za fiksne i mobilne brojeve koje najčešće zovete, tako što ćete uneti prefiks (npr. „80”) i lokal, umesto celog broja. Takođe, imate opcije za popust na pozive ka „mojim omiljenim” brojevima.
  • Profili - izaberite jedan od postojećih profila ili kreirajte svoj profil tako što ćete izabrati koje usluge želite da zabranite na Vašem VPN-u, kao što su, na primer, roming, međunarodne pozive, SMS, pozive van VPN-a.
  • Skraćeno biranje brojeva - umesto celog telefonskog broja, birajte definisani kratki kod kad zovete ostale korisnike Vašeg VPN-a. Kratke kodove za zaposlene možete da usaglasite sa brojevima lokala na fiksnim linijama.
  • VPN Portal - samostalno administrirajte sve korisnike Vašeg VPN-a. Jednostavnim klikom miša aktivirajte ili deaktivirajte korisnike, promenite profile vaših zaposlenih, definišite ili promenite kratke kodove i druge dodatne usluge.
  • Usluge sa dodatom vrednošću - omogućite samo određenim zaposlenima u firmi da koriste usluge sa dodatom vrednošću.
  • VPN izveštaji - veb aplikacija iz koje možete da pratite Vaše troškove i izveštaje prema grupama potrošača vaše firme.

Za više informacija o Vodafone VPN-u: